ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเคมีวิชาการ (19 พฤษภาคม 2559)

 

 

 

โครงการเคมีวิชาการ


       ด้วยสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทำโครงการเคมีวิชาการ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00-17.00 น.  ณ  ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 9 ชั้น 1) 

 


กำหนดการ 

 

 

ดูภาพกิจกรรม (คลิก)
 

 

 

 วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา :
อ่าน : 416

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th