ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแสดงความยินดีกับว่าที่พี่บัณฑิต (27 ก.พ. 2553)

                                                        โครงการแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต
                                               นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4  (วท.บ. เคมี รุ่นที่ 8)

 

วันเวลา    วันเสาร์ ที่ 27 ก.พ. 2553 เวลา 09.00-22.30น.

สถานที่    ลานเอนกประสงค์ข้างอาคาร 7

ผู้เข่าร่วมกิจกรรม     อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1-4 ทุกคน
                   (นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน)


กิจกรรม  ตามกำหนดการ ดังนี้

09.00 - 09.30น                    นักศึกษาสาขาวิชาเคมีพร้อมกันที่ลานกีฬาหลังอาคารกองพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
09.30 - 09.45น.                   แบ่งทีมแข่งขันกีฬา(วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ฟุตซอล และแชร์บอล)
09.45 - 11.30น.                   แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่เคมี
11.30- 12.30น.                    นักศึกษาสาขาวิชาเคมีรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
12.30 - 13.00น.                   นักศึกษาสาขาวิชาเคมีรวมกันที่ลานกีฬาหลังอาคารกองพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
13.30 - 15.30น.                   แข่งขันกีฬา( ต่อ )
15.30 - 16.30น.                   นักศึกษากลับไปอาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว
16.30 - 16.50น.                   นักศึกษาพร้อมกันที่ลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร 7
17.30 - 17.45น.                   ประธานกล่าวเปิดงาน
17.45 - 18. 30น.                  พิธีบายศรีสู่ขวัญ
18. 30 - 19.30น.                  ร่วมรับประทานอาหารเย็น
19.30 - 21.00น.                   อาจารย์กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาและรุ่นน้องกล่าว
                                            แสดงความยินดีกับรุ่นพี่เคมี
21.10 - 22.30น.                    กิจกรรมนันทนาการสร้างความสัมพันธ์น้องพี่เคมีและประธานกล่าวปิดงาน
หมายเหตุ  เวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 

ภาพกิจกรรม (คลิก)


 วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา : สาขาวิชาเคมี
อ่าน : 1078

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th