ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการสุขสันต์วันปีใหม่ 2556 (5 ม.ค. 2556) ]
: 121
: 143
: 216
: 96
: 150
: 120
: 127
: 119
: 138
: 109
: 103
: 127
: 118
: 116
: 122
: 101
: 107
: 127
: 113
: 102
: 104
: 117
: 131
: 125
: 120
: 131
: 114
: 114
: 109
: 124

ไปที่หน้า : [1] 2 3 ถัดไป | สุดท้าย

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th