ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ค่่ายชมรมเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 14-15 ม.ค. 2555 ณ รร.ลำปลาหางวิทยา อ.พังโคน จ.สกลนคร ]
: 200
: 148
: 189
: 194
: 175
: 152
: 151
: 138
: 140
: 165
: 111
: 250
: 190
: 131
: 134
: 145
: 164
: 172
: 219
: 127
: 154
: 212
: 152
: 136
: 161
: 135
: 151
: 190
: 126
: 156

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป | สุดท้าย

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th