ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 1/2559

 

ประกาศผลสอบครูผูชวย ครั้งที่ 1/2559
ที่
กศจ. ประกาศผลสอบ
1
กรุงเทพมหานคร
 ประกาศผลสอบ
2 กระบี่
 ประกาศผลสอบ
3 กาญจนบุรี  ประกาศผลสอบ
4 กาฬสินธุ์  ประกาศผลสอบ
5 กำแพงเพชร ประกาศผลสอบ
6 ขอนแก่น  ประกาศผลสอบ
7 จันทบุรี  ประกาศผลสอบ
8 ฉะเชิงเทรา  ประกาศผลสอบ
9 ชลบุรี  ประกาศผลสอบ
10 ชัยภูมิ  ประกาศผลสอบ
11 ชุมพร  ประกาศผลสอบ
12 ตรัง  ประกาศผลสอบ
13 ตราด  ประกาศผลสอบ
14 ตาก  ประกาศผลสอบ
15 นครนายก  ประกาศผลสอบ
16 นครปฐม  ประกาศผลสอบ
17 นครพนม  ประกาศผลสอบ
18 นครราชสีมา  ประกาศผลสอบ
19 นครศรีธรรมราช  ประกาศผลสอบ
20 นครสวรรค์  ประกาศผลสอบ
21 นนทบุรี  ประกาศผลสอบ
22 น่าน  ประกาศผลสอบ
23 บึงกาฬ  ประกาศผลสอบ
24 บุรีรัมย์  ประกาศผลสอบ
25 ปทุมธานี  ประกาศผลสอบ
26 ประจวบคีรีขันธ์  ประกาศผลสอบ
27 ปราจีนบุรี  ประกาศผลสอบ
28 ปัตตานี  ประกาศผลสอบ
29 พระนครศรีอยุธยา  ประกาศผลสอบ
30 พังงา  ประกาศผลสอบ
31 พิษณุโลก  ประกาศผลสอบ
32 เพชรบุรี  ประกาศผลสอบ
33 เพชรบูรณ์  ประกาศผลสอบ
34 ภูเก็ต  ประกาศผลสอบ
35 มหาสารคาม  ประกาศผลสอบ
36 มุกดาหาร  ประกาศผลสอบ
37 ยะลา  ประกาศผลสอบ
38 ระนอง  ประกาศผลสอบ
39 ระยอง  ประกาศผลสอบ
40 ราชบุรี  ประกาศผลสอบ
41 ลพบุรี  ประกาศผลสอบ
42 เลย  ประกาศผลสอบ
43 ศรีสะเกษ  ประกาศผลสอบ
44 สกลนคร  ประกาศผลสอบ
45 สตูล  ประกาศผลสอบ
46 สมุทรปราการ  ประกาศผลสอบ
47 สมุทรสงคราม  ประกาศผลสอบ
48 สมุทรสาคร  ประกาศผลสอบ
49 สระแก้ว  ประกาศผลสอบ
50 สระบุรี  ประกาศผลสอบ
51 สุโขทัย  ประกาศผลสอบ
52 สุพรรณบุรี  ประกาศผลสอบ
53 สุราษฎร์ธานี  ประกาศผลสอบ
54 สุรินทร์  ประกาศผลสอบ
55 หนองคาย  ประกาศผลสอบ
56 หนองบัวลำพู  ประกาศผลสอบ
57 อ่างทอง  ประกาศผลสอบ
58 อำนาจเจริญ  ประกาศผลสอบ
59 อุดรธานี  ประกาศผลสอบ
60 อุบลราชธานี  ประกาศผลสอบ
61 สศศ.  ประกาศผลสอบ


ทีี่มา : http://www.kroobannok.com


 


วันที่ : 27 ก.ย. 2559
ที่มา : http://www.kroobannok.com
อ่าน : 343

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th