รู้ไหม 10 อาชีพวิทยาศาสตร์ ที่ประเทศไทยยังขาดแคลนหนัก ถึงขั้นนำเข้าจากต่างประเทศ


 

10  อาชีพวิทยาศาสตร์ ที่ประเทศไทยยังขาดแคลนหนัก ถึงขั้นนำเข้าจากต่างประเทศ

http://www.matichon.co.th/online/2016/01/14525734441452574138l.jpg

นายสาคร ชนะไพฑูรย์

       องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จัดคาราวานสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเรียนวิทยาศาสตร์ เผย 10 อาชีพขาดแคลนหนัก ถึงขั้นนำเข้าจากต่างประเทศ เหตุคนไทยไม่รู้ มีอาชีพแบบนี้ด้ว

       นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวว่า "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาประเทศ แต่มีงานหลายสาขามากที่ประเทศยังขาดแคลนบุคลากรที่จะเข้ามาทำงาน ยังต้องใช้บุคลากรจากต่างประเทศ ซึ่งทำให้คนไทยขาดโอกาสทั้งการเรียนรู้ในสาขางานนั้นๆ และการพัฒนางานในอนาคต นอกจากนี้มีวิชาด้านวิทยาศาสตร์หลายสาขาที่เปิดให้มีการเรียนการสอน แต่นักศึกษาไม่ตัดสินใจที่จะเข้าไปเรียน เพราะเรียนแล้วไม่รู้จะประกอบอาชีพอะไร หรือกระทั่งจบออกมาแล้วก็ไม่รู้จะไปทำอะไร เช่น เรียนสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ก็ไปเป็นครู ทั้งๆ ที่มีงานอื่นที่ขาดแคลนและเด็กเหล่านี้ไม่รู้อีกมากมา

      อพวช. จึงร่วมมือกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย กำลังจะมีนิทรรศการภายใต้โครงการ ′Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคตนำเสนอ 10 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ที่สังคมอาจจะไม่รู้จัก แต่พวกเขาเหล่านั้นกลับมีบทบาทที่สำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศ ได้แก่

          1.นักคิดค้นยา หรือนักเคมีปรุงยา ที่บ้านเราขาดแคลนอย่างหนัก ทั้งๆ ที่เราผลิตยาปีละนับแสนล้านเม็ด

2.นักธรณีวิทยาปิโตเลียม โดยเวลานี้บุคลากรส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ

3.นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร

4.นักวิทยาศาสตร์ด้านเครื่องสำอาง

5.นักนิติวิทยาศาสตร์

6.นักปรับปรุงพันธุ์พืช

7.นักออกแบบผลิตภัณฑ์

8.วิศวกรชีวการแพทย์

9.นักพัฒนาซอฟต์แวร์

10.นักออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว  

       
รักษาการผู้อำนวยการ อพวช.กล่าวว่า นอกจาก 10 อาชีพที่กล่าวมากแล้ว งานด้านวิทยาศาสตร์ที่เด็กไทยจะต้องทราบว่ามีอาชีพแบบนี้อยู่ ละยังขาดแคลนคนทำจำนวนมาก เช่น งานที่ต้องทำเกี่ยวกับการขนส่งระบบราง วิศกรรมทางด้านราง และระบบความเร็วของรถ เพราะในอนาคต ประเทศไทยกำลังจะพัฒนาระบบราง ต้องการบุคลากรด้านนี้จำนวนมาก หรืออาชีพเกษตรกร ที่เรียกว่าเกษตรสั่งตัด คือนักวางแผนการปลูกพืชแบบเตรียมการรองรับทุกระบบ ทั้งเรื่องพื้นที่ ดิน ปุ๋ย การเก็บเกี่ยว ตลาด และการจำหน่าย

       ตัวนิทรรศการที่เราจัดนั้น จะจัดพร้อมกับการนำเอาตัวบุคคลที่อยู่ในอาชีพนั้นจริงๆ ไปบอกกล่าว เล่าเรื่องให้เด็กที่มาชมนิทรรศการได้รับรู้ว่างานที่พวกเขาทำนั้นทำอะไรบ้าง สำคัญอย่างไร สนุกสนานและมีอะไรท้าทายความสามารถบ้าง โดยคาราวานวิทยาศาสตร์นั้น อพวช. จะจัดให้มีขึ้นทั่วประเทศตลอดทั้งปี 2559 จุดประสงค์สำคัญคือ สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ เพื่อมาเรียนวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศชาติกำลังขาดแคลนอย่างหนักเวลานี้  นายสาครกล่าว 

ที่มา  มติชนออนไลน์


 

 


วันที่ : 15 ม.ค. 2559
ที่มา : มติชนออนไลน์
อ่าน : 611

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th