มาตรฐานบังคับ

                                                                              มาตรฐานบังคับ

โยธาและวัสดุก่อสร้าง
    
1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
     2. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม
     3. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : ข้ออ้อย
     4. ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง
     5. เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ
     6. ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง
     7. เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป
     8. กระจกโฟลตใส
     9. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
    10. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น
    11. กระจกโฟลตสีตัดแสง
    12. เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
    13. เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
    14. เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ
    15. เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล
    16. เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วนและแผ่นแถบสำหรับงานท่อ
    17. เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
    18. เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ
    19. เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป
    20. เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซ
โภคภัณฑ์
    1. ไม้ขีดไฟ
    2. ผงซักฟอก
    3. ยาจุดกันยุง
    4. เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง
    5. ของเล่น เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
    6. ของเล่น เล่ม 2 ภาชนะบรรจุและฉลาก
    7. ของเล่น เล่ม 3 วิธีทดสอบและวิเคราะห์
    8. ไฟแช็กก๊าซ
    9. เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิด : โฟม
    10. หัวนมยางสำหรับขวดนม
    11. หัวนมยางดูดเล่น
    12. ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร
    13. เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม:ภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
    1. หลอดไฟฟ้า
    2. ฟิวส์ก้ามปู
    3. สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์
    4. บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
    5. ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน
    6. โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
    7. สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์
    8. ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์
    9. เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
   10. มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
   11. สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป
   12. เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย เฉพาะด้านความปลอดภัย
   13. เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน
   14. พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย
   15. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
   16. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
   17. เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า ประธาน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย
   18. ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง
   19. เครื่องอบผ้า : เฉพาะด้านความปลอดภัย
   20. เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย
   21. กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
   22. เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย
   23. เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
   24. บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
   25. เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย
   26. กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
   27. เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน
   28. เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-10 : เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมติดตั้งใน ท่อร้อยสายและฝังดินโดยตรง
   29. เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-20 เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้
   30. ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน
   31. สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 60 กิโลโวลต์ ถึง 115 กิโลโวลต์
   32. ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
   33. เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์ อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย
   34. เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป
   35. สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟิน สำหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ
วิศวกรรมของไหล
   1. ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม
   2. ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
   3. ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
อาหาร
   สับปะรดกระป๋อง
วิศวกรรมส่งผ่่านความร้อน
    1. ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
    2. แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง
วิทยาศาสตร์การแพทย์
    1. ไนทรัสออกไซด์ที่ใช้ในการแพทย์
    2. ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ
    3. คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์
    4. ออกซิเจนการแพทย์
สีและวาร์นิช
    1. ทินเนอร์สำหรับแลกเกอร์
    2. ทินเนอร์สำหรับสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส
    3. สีเทียน
วิศวกรรมเครื่องกลและยานพาหนะ
    1. กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกหลายชั้น
    2. กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกเทมเปอร์
    3. กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกโซนเทมเปอร์
    4. ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์
    5. หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้ยานพาหนะ
    6. ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
    7. ยางในรถจักรยานยนต์
    8. เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์
    9. เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ
    10. น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ
    11. เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
    12. เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับงานรถยนต์
    13. รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่ 6
    14. รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7
    15. รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4
    16. รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซ ธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1
    17. รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6
เคมี
     แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับวัตถุระเบิดแอนโฟ

 


วันที่ : 19 ก.พ. 2555
ที่มา : http://app.tisi.go.th
อ่าน : 727

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th