สนุกกับการทดลองด้านเคมี

                                                                        กิจกรรมการเรียนรู้ 
                                                                 สนุกกับการทดลองด้านเคมี1. สีล่องหน
2. น้ำหมึกจากใบชา
3. ผ้าไม่ติดไฟ
4. น้ำเปลี่ยนสี
5. ปฏิกิริยาเคมีกับการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
6. ติดไฟได้ด้วยขี้เถ้า
7. ไข่ระเบิด
8. ไม่ต้องเป่าก็พองได้
9. เรยอน
10. ปฏิกิริยาสามสี
11. สีสันจากคะตะไลท์
12. ฟองโฟมสีสวย
13. ตุ๊กตาเริงระบำ
14. ระเบิดเถิด..เทิง
15. ป๊อก ป๊อก ป๊อก
16. ปฏิกิริยาระหว่างสังกะสีกับกำมะถัน
17. สนุกกับพอลิเมอร์
18. น้ำตาลทรายสีดำ
19. ปลาดิ้นได้
20. บึ้ม บึ้ม บึ้ม
21. พิมพ์เขียว
22. อาทิตย์อัสดง
23. เพลิดเพลินกับแสงสี
24. ต้นไม้โลหะ
25. แสงแรงฤทธิ์
26. แตกดังโพละ
27. ขาวและดำ
28. สนิมเหล็ก
29. เปลวไฟสีอะไรเอ่ย
30. น้ำพุสีชมพู
31. แก๊สติดไฟ
32. กระป๋องบู้บี้
33. แรงดันอากาศ
34. หินงอก
35. ประทัด ปัง ปัง
36. ความหนาแน่น
37. เล่นแร่แปรธาตุ
38. เส้นสายจากสาร
39. ฟองสบู่
40. ผลุบๆ โผล่ๆ
41. สวนซิลิเกต
42. เธออยู่ไหน
43. เคลือบเงาแสนง่าย
44. น้ำผักเปลี่ยนสี
45. น้ำมหัศจรรย์
46. จับไข่ใส่ขวด
47. การลอยตัวของหยดน้ำมัน
48. วูบหาย วูบหาย
49. สาส์นลับ
 


วันที่ : 27 พ.ย. 2554
ที่มา : http://www3.ipst.ac.th
อ่าน : 9960

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th